ילדים יקרים

אנחנו יוצאים למסע משותף של היכרות עם הלוח השנה העברי

לשם כך נשתמש בכלי המאפשר איסוף והדגשה ויזואלית של מילים שחוזרות על עצמן - מילות מפתח.

אז - נהדק חגורות ונתחיל במסע בזמן !

המשימה הראשונה שלכם 

היא משימה כיתתית בת שני שלבים:

האם שמתם לב שהשנה יש 13 חודשים בלוח השנה העברי?

מוזר , לא ???

שערו מדוע לדעתכם זה קרה ?

       א.    כתבו את השערותיכם בענן המילים

       ב.     על ידי לחיצה על תמונת ענן המילים שלמטה, תוכלו לראות אתו בגדול.

       ג.      התבוננו בענן המילים של כיתתכם. יש באפשרותכם להתבונן בענני מילים שיצרו תלמידים  

            מבתי הספר האחרים.

       ד.     סקרו במבטכם את המילים הבולטות ביותר.

      ה.    כתבו באמצעות הוספת תגובה, מה ניתן להסיק מהשערות אלו על לוח השנה העברי

      ו.       השערות אלו יהוו בסיס לראיון שנקיים עם הרב יהודה רוזנברג בשיעור הבא.

 בהצלחה !!! 

     בית ספר שילה

https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/colearningphk/msims1/textshilo

בית ספר מורשה

טקסדו מורשה
 

בית ספר שרת

 

בית ספר מרחבים

https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/colearningphk/msims1/textmerhavim

Comments