משימת חודש שבט:

במשימה זו, נעמיק את ההכרות בינינו באמצעות בחירת עץ שאנו אוהבים.

השתמשו באוסף מקורות המידע על מנת לבחור את העץ שאתם אוהבים ומרגישים שהכי מאפיין ודומה לכם.

כתבו על גבי שקף במצגת השיתופית באיזה עץ בחרתם, ונמקו את בחירתכם - הסבירו מדוע בחרתם בעץ 

זה:  כיצד העץ מתחבר אליכם? לאופי שלכם, לאהבות שלכם, לתכונות שלכם וכו'...

התייחסו לשורשים, לגזע, לנוף ולפרי.

תוכלו גם להוסיף תמונה שצילמתם או תמונה מהרשת (שימו לב לנושא זכויות היוצרים).

עבודה נעימה!


ממשיכים להכיר בחודש שבט שילה מרחבים

ממשיכים להכיר בחודש שבט מורשה - שרת