בשנת תשע"ד, נבחר הנושא המרכז "האחר הוא אני" כדי לעודד טיפוח ערכים של כבוד וסובלנות כלפי השונה במערכת החינוך.

קהילת תושבי פרדס חנה כרכור היינה רב גונית ומכילה זהויות ותכונות ייחודיות.


בבסיס מייזם למידה שיתופית זה, עומדת מטרה ערכית של קירוב לבבות בין המגזר הממלכתי דתי למגזר הממלכתי.


צוות ההוראה שואף ליצור בקרב הלומדים תרבות של שיח חברתי משותף, הבנה, הפנמה ויישום בפועל של קבלת האחר והכלתו כערך המשפיע


על התלמיד ומעצב את אורח חייו , איכות חייו , התנהגותו וקובע את הבסיס למערכת יחסיו עם הזולת.


כדי ליישם מטרות הוראה אלו, בחרנו להתמקד בחקר לוח השנה העברי ולקיים למידה משמעותית באמצעות מתן האפשרות לתלמיד 


לצקת לתוך לוח השנה הדינאמי תכנים רלוונטים תוך יצירת אקלים למידה המעודד מעורבות אישית והנעה פנימית.